Робота з Молодими сім'ями в Москві по поліпшенню житлових умов з використанням договорів комерційного найму

4 серпня 2006 року вийшло в світ Розпорядження № 725, підписане керівником Департаменту житлової політики і житлового фонду м. Москви П. Ст. Саприкиним, в якому встановлений порядок роботи з громадянами, що підпадають під визначення "молода сім'я", в рамках другого етапу Московської програми "Молодій сім'ї - доступне житло". У справжній статті доступно викладений встановлений порядок роботи московських структур по поліпшенню житлових умов молодих сімей з використанням договорів найму: висновок, розірвання і закінчення терміну дії договорів.

Порядком встановлено, що молоді сім'ї (учасники першої групи), що займають квартири по договорах найму і не мали дітей на момент укладення договору найму, мають право подати заяву і придбати житлове приміщення за договором купівлі-продажу, розірвавши договір найму після укладення договору купівлі-продажу, з умовою збереження і дотримання договірних стосунків з однією з накопичувальних систем, що діють в рамках Московської програми "Молодій сім'ї, – доступне житло".

Порядок роботи з Молодими сім'ями при укладенні договорів найму житлових приміщень (комерційного)

Агентство по реалізації житлових позик і субсидій (Агентство) здійснює первинний прийом громадян, що звернулися за консультацією по "Молодій сім'ї", знайомить їх з умовами вступу, інформує про порядок і умови постановки на участь, а також веде базу даних по громадянах, що звернулися за консультацією.

Управління Департаменту житлової політики і житлового фонду в адміністративному окрузі міста Москви (Управління в АТ) здійснює перевірку житлових умов і постановку громадян на участь в Програмі.

Агентство при пред'явленні громадянами сповіщення про постановку на облік житлових умов, що потребують поліпшення, або на участь в Програмі направляє їх для вступу до однієї з накопичувальних систем, що діють в рамках Програми, готує пакет документів, вносить зведення в свою базу даних. На учасників 2 групи зобов'язання по вступу до однієї з накопичувальних систем не розповсюджується.

При підтвердженні вступу до накопичувальної системи Агентство приймає і реєструє в 3 екземплярах заяву на висновок договору найму. Заяви громадян носять повідомний характер. Для учасників 1 групи заява вважається за подане з моменту твердження розпорядження Департаменту списку молодих сімей, в який включений заявник. У учасників 2 групи заяви приймаються без вступу до накопичувальної системи при їх постановці на участь в Програмі. Заяви на участь в Програмі приймаються у учасників 3 групи тільки після їх вступу до однієї з накопичувальних систем.

Управління реалізації програм забезпечення житлових умов Департаменту (Управління реалізації), що потребують поліпшення, на підставі списку заяв на участь в Програмі за договором найму передає площу в Центр орендного житла, а копію розпорядження передає в Управління в АТ.

Управління в АТ формує особисту справу учасників Програми на основі зареєстрованих в Агентстві заяв на укладення договору найму.

На підставі повідомлення про вільну житлову площу з Центру Управління в АТ здійснює перевірку житлових умов учасників Програми, збереження учасниками II і III груп трудових стосунків з організаціями, надання оглядового талона на квартиру, підготовку проекту розпорядження префекта АТ про надання житлового приміщення за договором найму (термін виконання - не більше 20 робочих днів), і передає в Центр орендного житла пакет документів, необхідний для укладення договору найму.

За наявності підстав учасники Програми знімаються з обліку житлових умов, що потребують поліпшення (з черги на участь в Програмі).

При отриманні з Агентства інформації про невступ учасників 3 групи в одну з накопичувальних систем протягом 2 місяців з моменту їх постановки на участь в Програмі Управління в АТ знімає даних учасників з черги на участь в Програмі.

Центр орендного житла друкує договір найму житлового приміщення і укладає його з учасниками Програми. У разі зміни складу сім'ї укладає додаткові угоди. Крім того, укладає договір на технічне обслуговування наданого житлового приміщення, включає учасника Програми в реєстр тих, що проживають в будинку і видає ключі від квартири для заселення.

Также ЦАЖ контролює правильність і своєчасність внесення плати за наймання, за зміст і ремонт житлового приміщення, за комунальні послуги. Щорічно шляхом запиту довідок з місця роботи перевіряє збереження має рацію учасниками 2 і 3 груп на подальшу участь в Програмі.

Порядок роботи з Молодими сім'ями при розірванні договорів найму (комерційного) житлових приміщень

Центр орендного житла (ЦАЖ) приймає від учасника Програми заяву про розірвання договору найму з письмовим зобов'язанням всіх повнолітніх членів сім'ї, вказаних в договорі, про звільнення займаного житлового приміщення, розриває договір найму на підставі заяви учасника Програми шляхом укладення угоди про розірвання договору, проводить огляд технічного і санітарного стану квартири і приймає її по акту прийому-передачі у учасника Програми.

ЦАЖ розриває договір найму в односторонньому порядку у випадку:

наявність у учасника Програми заборгованості по оплаті: за наймання житлового приміщення, зміст і ремонт житлового приміщення, за надані комунальні послуги;

передачі Центру житлового приміщення в неналежному технічному і санітарному стані, непридатному для мешкання;

недотримання інших умов договору,

припинення трудових стосунків з організацією, що дають право на подальшу участь в Програмі;

відмови погасити заборгованість, що має;

відмови привести житлове приміщення в належний технічний і санітарний стан;

виходу з накопичувальної системи;

відмови подати заяву про розірвання договору найму.

Управління в АТ готує проект розпорядження префекта АТ про розірвання договору найму.

Агентство у разі виходу учасника Програми з накопичувальної системи інформує про це ЦАЖ протягом 5 робочих днів з моменту отримання інформації від учасника або накопичувальних систем.

Порядок роботи з Молодими сім'ями при закінченні терміну дії договорів найму (комерційного) житлових приміщень

Центр орендного житла (ЦАЖ) проводить огляд технічного і санітарного стану квартири і приймає її по акту прийому-передачі у учасника Програми.

Управління Департаменту житлової політики і житлового фонду в адміністративному окрузі міста Москви (Управління в АТ) на підставі повідомлення про вільну житлову площу з Центру Управління в АТ здійснює перевірку житлових умов учасників Програми, збереження учасниками II і III груп трудових стосунків з організаціями, надання оглядового талона на квартиру, підготовку проекту розпорядження префекта АТ про надання житлового приміщення за договором найму (термін виконання - не більше 20 робочих днів), і передає в Центр орендного житла пакет документів, необхідний для укладення договору найму.

За наявності підстав учасники Програми знімаються з обліку житлових умов, що потребують поліпшення (з черги на участь в Програмі).

Стаття опублікована на Суспільному сайті Московської програми Молодій сім'ї - доступне житло - mol7ya. Ru

Похожие статьи: